Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293166

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi “Acil Yardım” diye isimlendirilemez?


Arama ve kurtarma çalışmaları

Tıbbi ilk yardım

Akrabaların birbirini araması

Salgın hastalıkları önleme

Defin işleri


Yanıt Açıklaması:

Arama, kurtarma, tıbbi ilk yardım, tedavi, defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temini, acil barındırma, ısıtma, aydınlatma, ulaştırma, enkaz kaldırma, altyapıyı asgari seviyede çalışır hale getirme, akaryakıt gibi acil hizmet ve ihtiyaçların karşılanması ve bu konularda yapılacak her türlü iş, işlem, tahsis, kiralama, satın alma, hibe ve kamulaştırma gibi faaliyetler Acil Yardım diye isimlendirilir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum