Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293186

Aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi afet yönetimi faaliyetlerinin ilk evresinde yer alır?


İnsanları hastaneye yetiştirmek

Arama kurtarma çalışmaları yapmak

Risklerin azaltılması için tedbirler almak

Alt yapıyı çalışır hale getirmek

İlk yardım eğitimleri vermek


Yanıt Açıklaması:

Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi ve etkin olarak uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, imkân ve kaynaklarının belirlenen stratejik hedefler ve öncelikler doğrultusunda kullanılmasını gerektiren, çok yönlü, çok disiplinli ve çok aktörlü, dinamik ve karmaşık bir yönetim sürecidir. İlk aşama afetlerin önlenmesi için risklerin azaltılmasıdır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum