Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293302

Aşağıdakilerden hangisi yerleşim yerlerinde binalara ait alt ve üst yapının fiziksel bileşenleri ile ilgili kamu yönetimlerinin ve kamu yöneticilerinin kolaylıkla ulaşabilecekleri verilerden biri değildir?


Kentsel al yapı durumu

Binaların imar durumu

Bina yoğunlukları

Arazi ve bina mülkiyeti

Bina sakinlerinin sosyokültürel yapısı


Yanıt Açıklaması:

Yerleşim yerlerinde (kent ve kırsal alanlarda) binalara ait alt ve üst yapının fiziksel bileşenleri ile ilgili kamu yönetimlerinin ve kamu yöneticilerinin kolaylıkla ulaşabilecekleri veriler aşağıdaki gibidir (Kadıoğlu, 2008):

  • Kentsel alt yapı durumu (su, kanalizasyon, drenaj, doğal gaz, haberleşme, elektrik, yangın suyu, vb.)
  • binaların imar durumu (kat yükseklikleri, işlevler, yol genişlikleri),
  • bina yoğunlukları (kişi/hektar)
  • yerleşmedeki kritik binalar,
  • bina işlevlerinin meka^nsal dağılımı,
  • binaların tarihsel niteliği,
  • binaların yaşı ve yıpranmışlığı,
  • arazi ve bina mülkiyeti.
Yorumlar
  • 0 Yorum