Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293319

Aşağıdaki zarar azaltma yaklaşımı bileşenlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir bileşene aittir?


Davranışsal özellikler

Zarar azaltma faaliyetlerine yaygın katılım

Kentsel alt yapı durumu

Sosyokültürel değişme

Binaların tarihsel niteliği


Yanıt Açıklaması:

Kentsel alt yapı durumu,  binaların tarihsel niteliği, Fiziksel bileşenlerden; davranışsal özellikler ve sosyokültürel değişme,  sosyokültürel bileşenlerdendir. Zarar azaltma faaliyetlerine yaygın katılım ise yönetsel ve hukuksal bileşenlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum