Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1178263

Afet Yönetimi Döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Her aşamada yapılan faaliyetlerin, bir son- raki evrede yapılması gereken faaliyetlerin başarısını doğrudan etkileyeceğini anlatır.

Bu nedenle de afet yönetimi sistemi, kap- samlı, entegre veya bütünleşik afet yönetimi olarak ta adlandırılır.

Sistemin temelinde tüm tehlike ve riskleridikkate alan zarar azaltma ve hazırlık faaliyetlerinin olaylar olmadan önce, kapsamlı ve birbirleri ile entegre olmuş bir şekilde yürütülmesi yatmaktadır

Acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak, etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan yönetim sürecidir.

Zarar azaltma ve hazırlık faaliyetlerinin etkinolarak uygulanamamış olması, olaya müda- hale ve iyileştirme aşamalarındaki gayretlerin başarısız olmasına neden olmaktadır.


Yanıt Açıklaması:

Acil Durum Yönetimi, acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak, etkilenen top- lulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve et- kili olarak karşılamayı amaçlayan yönetim sürecidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum