Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1185549

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afetlerin doğrudan etkileri arasında yer almaktadır?


Radyoaktif veya kimyasal sızıntıların ve yangınların uzun vadede çevre, ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri (kanser vb. çeşitli hastalıkların artışı, gibi)

Bazı canlı türlerinin yok olması

Üretim ve işgücü kaybına bağlı olarak ekonomik kayıpların ortaya çıkması

Topoğrafyanın değişmesi

Sosyal ve politik huzursuzluklar


Yanıt Açıklaması:

Herhangi bir afetin etkilediği bölgede yapılar, altyapılar, insan hayatı ve çevre üzerinde doğrudan gözlemlenebilen ve hesaplanabilen kayıpların tümüdür. Birincil etkiler içerisinde, yapıların yıkılması veya hasar görmesi, altyapı sistemlerinin (enerji hatları, doğalgaz-petrol boru hatları, yollar, köprüler vb.) hasar görmesi, topoğrafyanın değişmesi, ekolojik yapının hasar görmesi, can kayıpları ve yaralanmalar sayılabilir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum