Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1254904

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma faaliyetlerinin başarısını olumsuz etkileyecek bir faktördür?


Geniş katılımlı ve çok paydaşlı bir yaklaşım oluşturulması

Başka ülke veya bölgelerden kopyalanmış planlar olması

Finansal kaynak oluşturulması

İlgili kurum veya kuruluşların temel amaçlarını belirlerlemesi

Zarar azaltma planı ve stratejileri İçin değerlendirme ölçütü oluşturulması


Yanıt Açıklaması:

Zarar Azaltma Planı İçin Kapasite Oluşturma: Özgün bir yapıda olmalı, başka ülke veya bölgelerden kopyalanmış planlar olmamalı, yerel özellikler ve planın hazırlanacağı bölge ve yerleşimlerin afet profili gerçekçi bir biçimde ortaya konulmalı, bu bölgeye özgü değerler (iklim, topoğrafya, fiziksel ve doğal çevre, ekonomik yapı, sosyo-kültürel özellikler vb.) göz önüne alınmalıdır. Cevap B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum