Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1262600

Aşağıdakilerden hangisi kentsel alanlardaki zarar azaltma çalışmalarından biri değildir?


Mevcut riskli yolların ve yol kapasitelerinin bilinmesi

Yerleşinm alanlarının iklim özelliklerinin bilinmesi

Yerleşim yerlerinin ve bölgenin bitki örtüsünün bilinmesi

Yerleşim alanlarının jeolijik yapısının bilinmesi

Yerleşim yerinin kültürel özelliklerinin bilinmesi


Yanıt Açıklaması:

Yerleşim alanlarının jeolijik yapısınon bilinmesi

Mevcut riskli yolların ve yol kapasitelerinin bilinmesi

Yerleşim yerlerinin ve bölgenin bitki örtüsünün bilinmesi

Yerleşinm alanlarının iklim özelliklerinin bilinmesi

Mevcut riskli yolların ve yol kapasitelerinin bilinmesi kentsel alanlardaki zarar azaltma çalışmaları arasındadır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum