Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293237

Afetten etkilenen toplulukların normal yaşama döndürülürken ne yapılmalıdır?


 Afet öncesi  koşullardan daha iyi koşullar oluşturulmalı

Afet öncesi  koşullara dönüştürülmeli

Afet öncesi koşullarda iyileştirmeye gerek duyulmamalı

Gelecekte olabilecek afete karşı bir önlem alınamayacağı bilinci

Mevcut tedbirlerin yenilenmemesi


Yanıt Açıklaması:

Afetten etkilenen toplulukların normal yaşama döndürülürken afet öncesi duruma döndürülmeleri anlayışıdır. Oysa hedeflenmesi gereken, yeniden afet öncesi koşulların oluşturulması değil bu koşullardan daha iyi koşulların oluşturulmasıdır. Çünkü, zaten afet öncesi koşullar toplulukların afete dirençli olmasını ve afetten etkilenmemesini sağlayamadıkları için başarısız olmuşlar ve meydana gelen doğa ya da insan kaynaklı olay afete dönüşmüştür. Bu sebeple afet sonrası atılacak adımlar ve yapılacak yatırımlar afet öncesi koşulların da iyileştirilmesi ve gelecekte olabilecek benzer ya da farklı başka olaylar karşısında toplulukların daha dirençli olabilmelerini sağlamaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum