Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293396

Hangisi zarar azaltma faaliyetleri içerisinde yer alır? 


Tehlike Bilgi Sistemleri 

Acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi

Kaynak yönetimi 

Müdahale ekiplerin eğitimi

Plan tatbikatlar 


Yanıt Açıklaması:

Zarar Azaltma Faaliyetleri

*Tehlikelerin belirlenmesi
*Tehlike Bilgi Sistemleri
*Tehlike Risk haritalama ve analiz mikro bölgeleme
*Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme
*Senaryo-strateji-plan-kaynak geliştirme
*Araştırma (zemin, yapı,..)
*Arazi seçimi ve yapım yönetmelikleri
*Afet Sigortası
*Yapısal önlemler (güçlendirme, ..)
*Yerleşim yerlerinin taşınması
*İkincil yaşam (elektrik, su, karayolu, telefon, atık su)
sistemlerinin güçlendirilmesi
*Yapısal olmayan önlemler

Yorumlar
  • 0 Yorum