Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1183958

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zarar azaltma sürecinde belirlenmesi gereken acil durum faaliyetleri arasında değildir?


Gündüzleri yoğun kullanımda olan alanlara ulaşım olasılıklarının değerlendirilmesi.  

 

Ana tahliye güzerga^hlarının belirlenmesi.

 

İtfaiye, ambulans ve diğer acil durum araçlarının geçebileceği güzergahların belirlenmesi.

Alternatif tahliye alanlarının belirlenmesi.

İkincil güzerga^hların belirlenmesi.


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma sürecinde belirlenmesi gereken acil durum faaliyetleri;

  • Ana tahliye (itfaiye, ambulans ve diğer acil durum araçlarının geçebileceği ve afetten etkilenen bölgelere erişebileceği) güzerga^hlarının belirlenmesi,
  • İkincil (afetten etkilenen bölgelerde bulunanların tahliyesi, açık veya kapalı toplanma alanlarına ulaşımı ve bu bölgelere özellikle gönüllü ve sivil toplum kuruluşlarından ulaşabilecek yardımların diğer yardım ve erişim güzergahlarını engellemeden/ kapatmadan ulaşabilmesi için kullanılabilecek) güzerga^hların belirlenmesi,
  • Gece yoğun kullanımda olan alanlara ulaşım olasılıklarının değerlendirilmesi,
  • Alternatif tahliye alanlarının belirlenmesi şeklinde sıralanmaktadır. Doğru cevap A'dır.
Yorumlar
  • 0 Yorum