Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293271

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltmanın konularından değildir?


Yerleşim bölgelerinde, kurum ve kuruluşlar için risk profili çıkarılması

Etki analizi ve olası hasarların belirlenmesine yönelik hazırlıkların yapılması

Sürdürülebilir kalkınma için iş yerlerinin afetlere dirençli hale getirilmesi çalışmalarının yürütülmesi

Risk altındaki kritik ve hayati önemdeki tesis ve yapıların yıkılıp yeniden yapılması

Afet senaryolarının üretilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltmanın konuları şu şekilde belirtilebilir:

 • Afet zararlarını azaltmak için mevcut teşvik ve kaynakların belirlenmesi,
 • Yerleşim bölgelerinde, kurum ve kuruluşlardaki tehlikelerin belirlenmesi,
 • Yerleşim bölgelerinde, kurum ve kuruluşlariçin risk profili çıkarılması,
 • Afet senaryolarının üretilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi,
 • Etki analizi ve olası hasarların belirlenmesine yönelik hazırlıkların yapılması,
 • Uygulanmış ve uygulanmamış olan afet yönetimi çalışmalarının belirlenmesi,
 • Kısa, orta ve uzun vadeli zarar azaltma planlarının hazırlanması,
 • Mevcut zarar azaltma önlemlerinin değerlendirilmesi,
 • Toplumu ve farklı kurum ve kuruluşları ilgilendiren hazırlık ve planlar ile ilgili koordinasyonun sağlanması,
 • Toplumu afet öncesi korumaya yönelik erken uyarı alt yapısının kurulması,
 • Tehlike bölgelerinin yeri ve meydana gelmesi muhtemel zararlardan korunmak amaçlı alınması gerekli önlemlerin topluma sürekli ve güvenilir bir biçimde aktarılması,
 • Toplumun afet bilincini yükseltmeye yönelik çalışmaların yapılması
 • Risk altındaki yapı ve insanların korunmasına yönelik kamulaştırma ve başka bölgeye nakletme seçenekleri de dahil olmak üzere farklı çalışmaların yürütülmesi,
 • Risk altındaki kritik ve hayati önemdeki tesis, yapı ve altyapıların güçlendirilmesi
 • Mevcut planların güncelleştirilmesive geliştirilmesi,
 • Tarihi eserler, çevre ve doğal yaşamı korumaya yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • Sürdürülebilir kalkınma için iş yerlerinin afetlere dirençli hale getirilmesi çalışmalarının yürütülmesi.
Yorumlar
 • 0 Yorum