Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293386

  1. Zarar azaltma
  2. Hazırlık
  3. Müdahale
  4. İyilşetirme

Yukarıdakilerden hangileri afet yönetiminde dört ana aşamayı oluşturur?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Afet yönetimine ait faaliyetleri kesin çizgiler ile birbirinden ayırmak zor olmakla birlikte kabul görmüş 4 ana aşama vardır ve bunlar Zarar Azaltma, Hazırlık, Müdahale ve İyileştirmeye ait faaliyetler. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum