Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1178602

"Eğitim ve Tatbikatlar" aşağıdaki hangi tür bir çalışmaya örnek olarak verilmiştir?


Hazırlık aşaması çalışmaları

Zarar Azaltma C¸alışmaları

Müdahale Aşaması çalışmaları

İyileştirme Aşaması çalışmaları 

Acid durum çalışmaları


Yanıt Açıklaması:

Hazırlık aşaması çalışmalarına örnek olarak;

  • Her kademede Afet ve Acil Durum Yöneti- mi ile ilgili planların hazırlanması ve bunla- rın tatbik edilmesi,

  • İl düzeyinde hazırlanmış olan Afet ve AcilDurum Yönetimi planları ile ilgili görüş ve önerilerin hazırlanması ve varsa eksiklikle- rin giderilmesi,

  • Afet Senaryoları,

Eğitim ve Tatbikatlar,gibi çalışmalar verilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum