Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1180418

Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâllere ne ad verilmektedir?


Afet

Toplumsal olay

Kriz

Acil durum

Risk


Yanıt Açıklaması:

Acil durum; büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller şeklinde tanımlanır. 5902 sayılı kanunda ise, “Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâli” olarak tanımlanmıştır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum