Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1212146

Aşağıdakilerden hangisi müdahale aşamasında yapılan faaliyetlerden biri değildir?


Haber alma ve ulaşımın sağlanması

İlk yardım

Geçici iskân yerlerinin kurulması

Eğitim ve Tatbikatlar

Tehlikeli yıkıntıların kaldırılması


Yanıt Açıklaması:

Bu aşamada yapılan faaliyetlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir.

• Haber alma ve ulaşımın sağlanması,

• İhtiyaçların belirlenmesi,

• Arama ve kurtarma çalışmalarının koordineli bir şekilde yapılması,

• İlk yardım,

• Tedavi,

• Tahliye,

• Geçici iskân yerlerinin kurulması,

• Yiyecek, içecek, giyecek, yakacak temini,

• Güvenliğin sağlanması,

• Hasar tespitinin başlatılarak ön hasar tespitinin yapılması,

• Tehlikeli yıkıntıların kaldırılması,

• Yangınlar, patlamalar, bulaşıcı hastalıklar vb. gibi ikincil afetlerin önlenmesi.

Eğitim ve tatbikatler ise hazırlık aşamasında yapılması gereken çalışmalardan biridir

Yorumlar
  • 0 Yorum