Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293189

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin zarar azaltma aşamasında yapılması gereken faaliyetlerden biridir?


Afet Tehlikesi ve Riski Belirleme Çalışmaları

İl düzeyinde “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının” hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi,

Gerektiğinde bölge teçhizat merkezleri kurulması ve kritik malzemelerin stoklanması,

Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi.

Eğitim ve Tatbikatlar


Yanıt Açıklaması:

Afet Tehlikesi ve Riski Belirleme Çalışmaları afet yönetiminin zarar azaltma aşamasında yapılması gereken faaliyetlerden biridir. Diğer seçeneklerde verilen faaliyetler hazırlık aşamasında yapılacak faaliyetlerdendir. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum