Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293217

Çağdaş ve etkin bir afet yönetim sisteminin esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi afet öncesi ile ilgilidir?


Mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmalı ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamalıdır.

Afetlerin doğurabileceği ek tehlike ve risklerden insan canını ve malını korumalıdır.

Afetin doğurabileceği ekonomik, sosyal, çevresel ve psikolojik kayıpların en düşük düzeyde olmasını
sağlamalıdır.

Toplumun her kesiminin olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için gerekli bilgilerle donatılmasını sağlayacak eğitim programlarını uygulamalı ve yeterli personeli yetiştirmelidir.

Afetten etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Afet Öncesinde:
• Meydana gelebilecek afetlerden toplumun en az zarar ve fiziksel kayba uğraması için gereken tüm
teknik, idari ve yasal önlemleri afet olmadan önce almalıdır.
• Mümkün olan hallerde olayları önlemeli, mümkün olmayan hallerde ise arama, kurtarma, ilk yardım
ve iyileştirme çalışmalarının en hızlı, verimli ve etkili bir şekilde yapılabilmesini sağlamak için
planlar ve hazırlıklar yapmalıdır.
• Afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına dâhil etmeli ve böylelikle
mevcut riskin artmasını önlemeli ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamalıdır.
• Toplumun her kesiminin olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için gerekli bilgilerle
donatılmasını sağlayacak eğitim programlarını uygulamalı ve yeterli personeli yetiştirmelidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum