Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293219

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin aşamalarından hazırlık örneklerindendir?


Heyelan ve Kaya Düşmesi tehlike ve riskinin önlenmesi çalışmaları

Afet Bilgi Sisteminin kurulması

Kentsel Dönüşüm

Mikrobölgeleme haritalarının hazırlanması

Eğitim ve Tatbikatlar,


Yanıt Açıklaması:

Hazırlık aşaması çalışmalarına örnek olarak;
• Her kademede Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili planların hazırlanması ve bunların tatbik edilmesi,
• İl düzeyinde hazırlanmış olan Afet ve Acil Durum Yönetimi planları ile ilgili görüş ve önerilerin hazırlanması ve varsa eksikliklerin giderilmesi,
• Afet Senaryoları,
• Eğitim ve Tatbikatlar,
gibi çalışmalar verilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum