Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293252

Bazı tesislerin ve yapıların kendi özelliklerine bağlı olarak diğer yapılardan ayıran önemli durumları olabilmektedir. Bu yapıların afet sırasında ve sonrasında işlevlerini yerine getirememeleri toplumun sosyal ve ekonomik hayatında önemli kesintilere neden olabilmekte, toplumsal düzenin ve kamu hizmetlerinin devamı mümkün olmayabilmektedir. Bu tip yapıların afet öncesi zarar azaltma aşamasında mutlaka güçlendirilmeleri ve afetlere dayanıklı hale getirilmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki yapılardan hangisi bu açıklamaya göre önem sırasında en son sırada gelir ?


Hastaneler

Adliyeler

İtfaiye teşkilatına ait yapılar

Köprüler

Enerji altyapıları 


Yanıt Açıklaması:

Afetlerin etkisi sonucunda yapılar ve tesisler hasar görebilmekte ve bu hasarların boyutuna bağlı olarak can ve mal kayıpları oluşabilmektedir. Ancak bazı tesislerin ve yapıların kendi özelliklerine bağlı olarak diğer yapılardan ayıran önemli durumları olabilmektedir. Özellikle bu yapıların afet sırasında ve sonrasında işlevlerini kısmen veya bütünüyle yerine getirememeleri toplumun sosyal ve ekonomik hayatında önemli kesintilere neden olabilmekte, toplumsal düzenin ve kamu hizmetlerinin devamı mümkün olmayabilmektedir. Bu tip yapıların afet öncesi zarar azaltma aşamasında mutlaka güçlendirilmeleri ve afetlere dayanıklı hale getirilmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda, bu yapıların afet olduktan sonra da fonksiyonlarını ya da işlevlerini sürdürebilmeleri gerekmektedir. Bu tip yapılara örnek olarak, sağlık yapıları (hastaneler vd.), itfaiye teşkilatına ait yapılar, eğitim yapıları, barajlar, enerji altyapıları (elektrik, gaz, su vb.) ve ulaşım yapıları (köprü, viyadük, demiryolları, hava limanları vd.) verilebilir. Bu yapılar, afet sırasında çok sayıda insanı barındırıyor olmaları ve afet olduktan sonra da müdahale ve iyileştirme aşamalarında önemli roller üstlenebilecek olmaları sebepleri ile kritik tesisler olarak sayılmaktadırlar. Kimi tesis ve yapılar afetlerin etkileri ile hasar görmeleri durumunda başka afetlere ya da ikincil afetlere neden olabilme tehlikesi taşımaları sebebi ile de kritik tesis olarak adlandırılabilmektedir. Bu tip yapılara örnek olarak, nükleer tesisler, kimyasal ve zehirli gaz üreten tesisler, yanıcı ve patlayıcı malzeme üreten tesisler vd. sayılabilir.

Doğru cevap B şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum