Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293270


Aşağıdakilerden hangisi afetlerin ikincil etkilerindendir?


Yapıların yıkılması veya hasar görmesi

Ekonomik kayıpların ortaya çıkması

Altyapı sistemlerinin hasar görmesi

Topoğrafyanın değişmesi

Ekolojik yapının hasar görmesi


Yanıt Açıklaması:

Afetlerin ikincil etkileri, radyoaktif veya kimyasal sızıntıların ve yangınların uzun vadede çevre, ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri (kanser vb. çeşitli hastalıkların artışı, bazı canlı türlerinin yok olması gibi), üretim ve işgücü kaybına bağlı olarak ekonomik kayıpların ortaya çıkması, ortaya çıkan büyük konut ihtiyacının kısa vadede karşılanamamasına bağlı olarak sağlıksız kentsel alanların illegal yaşam alanlarının ortaya çıkışı, sosyal ve politik huzursuzluklar, artan çeşitli suç olayları, çatışmalar, kitlesel göç olayları vb. olarak örneklenebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum