Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1174339

Aşağıdaki ifade hangi kavramı tanımlamaktadır?

Bir toplumun sahip olduğu fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin durumundan ortaya çıkmakta ve tehlikelerin etkileri karşısında toplumun kırılganlığını arttıran süreç olarak görülmektedir


Zarar Azaltma

Risk Yönetimi

Kriz Yönetimi

Dirençsizlik

Yara Sarma


Yanıt Açıklaması:

Dirençsizlik, bir toplumun sahip olduğu fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin durumundan ortaya çıkmakta ve tehlikelerin etkileri karşısında toplumun kırılganlığını arttıran süreç olarak görülmek- tedir (ADRC, 2005).

Yorumlar
  • 0 Yorum