Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293326

  1. Fiziksel çevre bileşenleri
  2. Sosyokültürel çevre bileşenleri
  3. Bireysel ve eğitsel bileşenler
  4. Yönetsel ve hukuksal bileşenler
     

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kentsel alanlarda oluşabilecek afetler karşısında toplumun ve kurumların dirençliliğini arttıracak afet risklerinin analizinde kullanılabilecek bileşenler arasında yer almaktadır.


I ve II

II, III ve IV

Yalnız III

I ve III

I, II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Kentsel alanlarda oluşabilecek afetler karşısında toplumun ve kurumların dirençliliğini arttıracak, do- layısıyla afet zararlarını azaltabilecek çalışmaların en başında afet risklerinin analizi gelmektedir. Bu analizçalışması üç bileşen üzerinden yürütülmektedir (U¨nlü, 2005). Bu bileşenler;page6image2717468656

  • fiziksel çevre bileşenleri,

  • sosyokültürel çevre bileşenleri,

  • yönetsel ve hukuksal bileşenler olarak belirtilebilir.

Ancak bireysel ve eğitsel bileşen bu başlık altında incelenmemektedir. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum