Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293216

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi döngüsünün unsurlarından biri değildir?


Zarar azaltma

Hazırlık

Müdahale

İyileştirme

Raporlama


Yanıt Açıklaması:

Afet Yönetimi Döngüsü zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme olmak üzere birbirini bütünleyen dört aşamaya (evreye) ayrılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum