Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293294

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarında özel yaklaşımlardan biridir?


Afet zararlarının azaltılması konusunda ilgili her kesimi kapsayan geniş kapsamlı eğitim
faaliyetlerinin yürütülmesi

Afet zararlarının azaltılması kavramının, kalkınmanın her aşamasına dahil edilmesi
ve uygulamasının sağlanması

Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı mühendislik tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve baş
edebilme kapasitesinin geliştirilmesi

Risk faktörlerinin arkasındaki nedenlerin azaltılması yolu ile zarar azaltma çalışmalarının
temel prensibinin gerçekleştirilmesi


Yanıt Açıklaması:

Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve baş
edebilme kapasitesinin geliştirilmesi

Yorumlar
  • 0 Yorum