Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293315

Aşağıda verilen zarar azaltma çalışmalarında genel yaklaşımlarından hangisi toplumu bilinçlendirme amaçlıdır?


Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi, geliştirilmesi ve tehlike haritalarının hazırlanması

Ülke için deprem kayıt şebekeleri ve afet erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi

İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması

Afet zararlarının azaltılması konusunda ilgili her kesimi kapsayan geniş kapsamlı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

Afet zararlarının azaltılması kavramının, kalkınmanın her aşamasına dahil edilmesi ve uygulamasının sağlanması


Yanıt Açıklaması:

Afet zararlarının azaltılması konusunda ilgili her kesimi kapsayan geniş kapsamlı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, zarar azaltma yaklaşımları arasında eğitimle toplumu bilgilendirip bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum