Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293325

Aşağıda verilenlerden hangisi zarar azaltmanın temel uygulama alanları arasında yer almamaktadır.


Güçlü bir kurumsal yapı oluşturma

Afet risklerini tanımlanma

Dirençlilik ve güvenlik kültürü inşa etme

Afet sorunlarını görmezden gelme

Afet hazırlıklarını güçlendirilme


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma uygulamalarının önem kazandığı yeni stratejinin tartışıldığı uluslararası organizasyon ve çalışmaların ortak noktalarını beş temel başlık altında toplamak mümkün olacaktır;

  • Güçlü bir kurumsal yapı oluşturularak, afetrisklerinin ve zararlarının azaltılmasının ulusal ve yerel öncelik haline getirilmesinin sağlanması.

  • Afet risklerinin tanımlanması, değerlen- dirilmesi, izlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi yolu ile zarar azaltma çalışmalarının organize edilmesi.

  • Zarar azaltma anlayışının toplumsal düzeyde yerleşmesi için her düzeyde dirençlilik ve güvenlik kültürünün inşa edilmesi amaçlı eğitim, yenilik ve bilgi üretilmesi ve kullanılması.

  • Risk faktörlerinin arkasındaki nedenlerinazaltılması yolu ile zarar azaltma çalışmala- rının temel prensibinin gerçekleştirilmesi.

  • Zarar azaltma uygulamalarının sürdürüle- bilir ve başarılı olması için afetlere her düzeyde etkin cevap verebilen kapasiteyi oluş- turacak afet hazırlıklarının güçlendirilmesi.

  • Ancak afet sorunlarını görmezden gelmek bu temel uygulama alanları içersinde yer almamaktadır. Doğru cevap D'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum