Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293362

Aşağıdakilerden hangisi doğanın kendi davranışları sonucu ortaya çıkan afetler arasında sayılamaz?


Sel

Deprem

 Kuraklık

Çığ

Orman yangını


Yanıt Açıklaması:

Afetler kaynakları bakımından doğa ve insan kaynaklı olmak üzere iki grupta incelenebilir. Doğanın kendi davranışları sonucu ortaya çıkan doğa kaynaklı afetler, deprem, tsunami, sel, çığ, kuraklık gibi afetlerdir. İnsanların doğayı olumsuz etkilemeleri sonucu ortaya çıkan insan kaynaklı afetler ise orman yangınları, endüstriyel yangınlar, büyük trafik kazaları, büyük iş kazaları, kimyasal, biyolojik vb kazalar olarak ortaya çıkan afetlerdir. Orman yangını, insan kaynaklı afetlerden biri olduğu için doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum