Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293393

* Afet durumunu önceden bildirmek

*Afet sırasında güvenli bir noktada bulunmak

*Öngörülen zarar ya da problemlere yönelik önlem almak

Yukarıda verilen maddeler afet hazırlık hedeflerinin hangisinin gerçekleştirilmesi ile uygulanabilir hale gelir?


Yetkililerin ve risk altındaki nüfusun eğitimi

Acil durum müdahale politikalarının standartlarının belirlenmesi ve organizasyonu

Tahmine dayalı uyarı sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi

Yerel, bölgesel düzeyde eğitim standartlarının belirlenmesi 

Topluma dayalı afete hazırlık çalışmalarını yürütmek


Yanıt Açıklaması:

Tahmine dayalı uyarı sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi ile toplum afete yönelik önceden bilgilendirilebilir, hazırlanabilir. Bu nedenle ifade edilen maddelerin hepsi için öncelikle bir uyarı sisteminin kurulması gereklidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum