Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1175179

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin birincil etkilerinden sayılır?


kanser oranı artışı

işsizlik oranı artışı

suç oranı artışı

köprülerin yıkılması

kitlesel göç


Yanıt Açıklaması:

Afetlerin Doğrudan (Birincil) Etkileri

Herhangi bir afetin etkilediği bölgede yapı- lar, altyapılar, insan hayatı ve çevre üzerinde doğrudan gözlemlenebilen ve hesaplanabilen kayıpların tümüdür. Birincil etkiler içerisinde, yapıların yıkılması veya hasar görmesi, altyapı sistemlerinin (enerji hatları, doğalgaz-petrol boru hatları, yollar, köprüler vb.) hasar görme- si, topoğrafyanın değişmesi, ekolojik yapının hasar görmesi, can kayıpları ve yaralanmalar sayılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum