Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293249

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin dolaylı(ikincil) etkilerine örnek olarak gösterilebilir ?


Yapıların yıkılması 

Topoğrafyanın değişmesi

Sosyal ve politik huzursuzluklar

Altyapı sistemlerinin hasar görmesi

Can kayıpları ve yaralanmalar


Yanıt Açıklaması:

Afetlerin Doğrudan (Birincil) Etkileri

Herhangi bir afetin etkilediği bölgede yapılar, altyapılar, insan hayatı ve çevre üzerinde
doğrudan gözlemlenebilen ve hesaplanabilen kayıpların tümüdür. Birincil etkiler içerisinde, yapıların yıkılması veya hasar görmesi, altyapı sistemlerinin (enerji hatları, doğalgaz-petrol boru hatları, yollar, köprüler vb.) hasar görmesi, topoğrafyanın değişmesi, ekolojik yapının hasar görmesi, can kayıpları ve yaralanmalar sayılabilir.

Afetlerin Dolaylı (İkincil) Etkileri

Herhangi bir afetin etkilediği bölgede afetin hemen ardından gözlenmesi mümkün olmayan ancak etkileri zaman içerisinde ortaya çıkan ve toplumun fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını etkileyen durumların tümünü kapsamaktadır. İkincil etkiler, radyoaktif veya kimyasal sızıntıların ve yangınların uzun vadede çevre, ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri (kanser vb. çeşitli hastalıkların artışı, bazı canlı türlerinin yok olması gibi), üretim ve işgücü kaybına bağlı olarak ekonomik kayıpların ortaya çıkması, ortaya çıkan büyük konut ihtiyacının kısa vadede karşılanamamasına bağlı olarak sağlıksız kentsel alanların-illegal yaşam alanlarının ortaya çıkışı, sosyal ve politik huzursuzluklar, artan çeşitli suç olayları, çatışmalar, kitlesel göç olayları vb. olarak
örneklenebilir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum