Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1197758

  1. Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi,
  2. Afet sonrası müdahale
  3. Oluşacak zararların azaltılmasına yönelik faaliyetler
  4. Afet sonrası normal yaşama dönme çabaları
  5. Afetler oluşmadan önce olası can ve mal kayıplarına karşı korunmaya yönelik faaliyetler

Yukarı verilmiş olan faaliyetlerden hangileri, risk yönetimi kapsamında değerlendirilir?


I-II

II-III

III-IV

III-V

IV-V


Yanıt Açıklaması:

Sosyal yaşamı bu derece olumsuz etkileyecek afetler oluşmadan önce olası can ve mal kayıplarına karşı korunma ve oluşacak zararların azaltılmasına yönelik faaliyetler modern afet yönetimi sisteminde, “risk yönetimi” evresi olarak bilinir. Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi, müdahale ve normal yaşama dönme çabalarına yönelik faaliyetleri içeren süreç ise “kriz yönetimi” olarak bilinir.

Yorumlar
  • 0 Yorum