Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1262549

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarının genel yaklaşımlarındandır?


Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya büyük kayıplar
doğurmaması için gereken önlemlerin alınmasıToplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve baş edebilme kapasitesinin geliştirilmesi

Afet öncesi ve sonrasında uygulanan mevzuat ve kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi

Araştırma-geliştirme politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması


Yanıt Açıklaması:

• Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya büyük kayıplar
doğurmaması için gereken önlemlerin alınması
• Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve baş edebilme kapasitesinin geliştirilmesi
• Afet öncesi ve sonrasında uygulanan mevzuat ve kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi
• Araştırma-geliştirme politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

 zarar azaltma çalışmalarının özel yaklaşımlarındandır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum