Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293182

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin müdahale aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden birisidir?


Kentsel dönüşüm

Afet Bilgi Sisteminin kurulması

Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması

Afete uğramış topluluklarının daimi iskanlarının sağlanması

İlk yardım


Yanıt Açıklaması:

• Haber alma ve ulaşımın sağlanması,
• İhtiyaçların belirlenmesi,
• Arama ve kurtarma çalışmalarının koordineli bir şekilde yapılması,
• İlk yardım,
• Tedavi,
• Tahliye,
• Geçici iskân yerlerinin kurulması,
• Yiyecek, içecek, giyecek, yakacak temini,
• Güvenliğin sağlanması,
• Hasar tespitinin başlatılarak ön hasar tespitinin yapılması,
• Tehlikeli yıkıntıların kaldırılması,
• Yangınlar, patlamalar, bulaşıcı hastalıklar vb. gibi ikincil afetlerin önlenmesi.

Doğru yanıt E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum