Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293214

"Afet" kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Toplumun tamamı veya belli kesimler için kayıplar doğuran olaylardır.

Etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olduğu doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylardır.

Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur.

Afet, doğa ya da teknoloji kaynaklı tehlikeleri içerir.

Acil durumun boyutu afete göre sınırlı olur.


Yanıt Açıklaması:

Afet ise toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay şeklinde tanımlanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum