Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293259

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin dolaylı etkilerine bir örnektir?


Kitlesel göç

Konutların yıkılması

Doğalgaz borularının hasar görmesi

Can kayırları

Topoğrafyanın değişmesi


Yanıt Açıklaması:

 İkincil etkiler, radyoaktif veya kimyasal sızıntıların ve yangınların uzun vadede çevre, ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri (kanser vb. çeşitli hastalıkların artışı, bazı canlı türlerinin yok olması gibi), üretim ve işgücü kaybına bağlı olarak ekonomik kayıpların ortaya çıkması, ortaya çıkan büyük konut ihtiyacının kısa vadede karşılanamamasına bağlı olarak sağlıksız kentsel alanların-illegal yaşam alanlarının ortaya çıkışı, sosyal ve politik huzursuzluklar, artan çeşitli suç olayları, çatışmalar, kitlesel göç olayları vb. olarak örneklenebilir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum