Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293260

Aşağıdakilerden hangisi makro ölçekte afet tehlike haritasında yer alan özelliklerden biridir?


Zemin çeşidi ve sıvılaşma bilgilerini içermesi

Haritanın büyük ölçekli olması

Mahalle bilgilerini içermesi

Yapı parsel bilgileri içermesi

Zemin taşıma kapasitesi bilgileri içermesi


Yanıt Açıklaması:

Makro ölçekte olan haritalar ülke, bölge ve kent haritalarıdır. Bu haritalar ülkede deprem üreten aktif fay hatlarına göre belirlenen ve bölgelere göre deprem tehlikesi ile ilgili genel bir bilgi aktaran haritalardır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta bu haritaların büyük ölçekli olması ve yerleşim birimlerinde ve özellikle yapıların bulunduğu alanlarda (semt, mahalle ve yapı parseli gibi) gerekli olan detaylı bilgileri içermemesidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum