Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293345

Aşağıdakilerden hangisi toplum tabanlı afet hazırlık sisteminin özelliklerinden biridir?


Sistemin çalışmaları sadece kurumsal faaliyetlerle sınırlıdır.

Risklerin yönetiminde bireyler değil kurumlar rol almalıdırlar.

Topluma tabanlı afet yönetimi sistemine göre, toplumun yaşam alanları içerisinde tehlike yaratan unsurlar konusunda bilgilendirilmeleri sağlanması esastır.

Sadece Sivil toplum kuruluşlarına afet ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmalıdır.

Risk yaratan ve risk oluşturan durumlar hakkında bireyler değil öncelikle ülkedeki tüm resmi kurum ve kuruluşlar bilgilendirilmelidir.


Yanıt Açıklaması:

Toplum tabanlı afet yönetim sistemlerinde, toplumun yaşam alanları içerisinde tehlike yaratan unsurlar konusunda bilgilendirilmeleri, risk azaltma çalışmalarına dahil edilmeleri, gerek yapısal gerekse yapısal olmayan tehlikeler hakkında eğitilerek bir bilinç ve farkındalık oluşturulması gerekmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum