Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1181055

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin "iyileştirme" aşamasında gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar arasındadır?


Her kademede Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili planların hazırlanması ve bunların tatbik edilmesi.

Barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözümlerin geliştirilmesi, daha gelişmiş ve güvenli daimi iska^nın sağlanması.

U¨lke/Bölge için deprem kayıt şebekeleri ve afet erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi.

İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,

Afetlerin o yerin genel hayatına etkili olup olmadığının tespit edilmesi.


Yanıt Açıklaması:

İyileştirme aşamasında gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar:

  • Afete uğramış toplulukların haberleşme, ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon gibi hayati ihtiyaçlarının düzenli biçimde sağlanması,

  • Barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözümlerin geliştirilmesi, daha gelişmiş ve güvenli daimi iska^nın sağlanması,

  • Kamu hizmetlerinin, eğitim, sosyal ve ekonomik faaliyetler başta olmak üzere günlük yaşamınzaman içerisinde geliştirilerek, normale döndürülmesi ve

  • Afetten etkilenen topluluklar için, daha gelişmiş ve güvenli daimi iska^nın sağlanması ve tüm donanımları ile daha gelişmiş bir yaşam çevresi oluşturulmasıdır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum