Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293190

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin hazırlık aşamasında yapılması gereken faaliyetlerden biridir?


Kentsel Dönüşüm 

 Riskli binaların tespiti ve riskli olanların yıkılması veya güçlendirilmesi 

 Mikrobölgeleme haritalarının hazırlanması 

 İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması

Arama –Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi, geliştirilmesi, eğitimi ve yaygınlaştırılması


Yanıt Açıklaması:

Arama –Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi, geliştirilmesi, eğitimi ve yaygınlaştırılması hazırlık aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerdendir. Diğer faaliyetler, zarar azaltma aşamasında yapılması gereken faaliyetlerdendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum