Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293377

I. Tehlikelerin belirlenmesi

II. Müdahale ekiplerin eğitimi

III. Tehlike Bilgi Sistemleri

IV. Araştırma

Yukarıda verilen maddelerden hangileri zarar azaltma faaliyetlerindendir?


II-III

II-IV

I-II-III

II-III-IV

I-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma faaliyetleri;

 • Tehlikelerin belirlenmesi
 • Tehlike Bilgi Sistemleri
 • Tehlike Risk haritalama ve analiz mikro bölgeleme
 • Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme
 • Senaryo-strateji-plan-kaynak geliştirme
 • Araştırma (zemin, yapı,..)
 • Arazi seçimi ve yapım yönetmelikleri
 • Afet Sigortası
 • Yapısal önlemler (güçlendirme, ..)
 • Yerleşim yerlerinin taşınması
 • İkincil yaşam (elektrik, su, karayolu, telefon, atık su) sistemlerinin güçlendirilmesi
 • Yapısal olmayan önlemlerdir. Müdahale ekiplerinin eğitimi hazırlık aşaması faaliyetlerindendir.
Yorumlar
 • 0 Yorum