Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1180785

Aşağıdakilerden hangisi tehlikelerin belirlenmesine yönelik CBS veri tabanı gruplarından biri değildir?


Veri paylaşım sistemleri

Jeolojik veri tabanı

Sismolojik veri tabanı

Jeodezik veri tabanı

Fırtına ve Hidro-meteorolojik veri bankası


Yanıt Açıklaması:

Tehlikelerin belirlenmesine yönelik CBS veri tabanı başlıca dört ana gruba ayrılabilir:

  1. Jeolojik Veri Tabanı: Jeolojik haritalama, neotektonik veriler, deprem kaynaklarının belirlenmesi (diri faylar) ve paleosismoloji, şiddet belirlemeye yönelik deprem senaryoları
  2. Sismolojik veri tabanı: Ulusal Sismik Ağ
  3. Jeodezik veri tabanı: Ulusal GPS Ağı
  4. Fırtına ve Hidro-meteorolojik Veri Bankası
Yorumlar
  • 0 Yorum