Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1180911

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çağdaş ve etkin bir afet yönetim sisteminin esaslarına göre afet öncesinde yapılması gerekenler arasındadır?


Mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmalı ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamalıdır.

Afetin doğurabileceği ekonomik, sosyal, çevresel ve psikolojik kayıpların en düşük düzeyde olmasını sağlamalıdır.

Toplumun her kesiminin olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için gerekli bilgilerle donatılmasını sağlayacak eğitim programlarını uygulamalı ve yeterli personeli yetiştirmelidir.

Afetlerin doğurabileceği ek tehlike ve risklerden insan canını ve malını korumalıdır.

Afetten etkilenen toplulukların hayati ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa zamanda karşılamalı ve hayatın bir an önce normal hale gelmesini sağlamalıdır. 


Yanıt Açıklaması:

C¸ağdaş ve etkin bir afet yönetim sisteminin esasları aşağıda verildiği gibi olmalıdır. Afet öncesinde;

  • Meydana gelebilecek afetlerden toplumun en az zarar ve fiziksel kayba uğraması için gereken tümteknik, idari ve yasal önlemleri afet olmadan önce almalıdır.

  • Mümkün olan hallerde olayları önlemeli, mümkün olmayan hallerde ise arama, kurtarma, ilk yardım ve iyileştirme çalışmalarının en hızlı, verimli ve etkili bir şekilde yapılabilmesini sağlamak için planlar ve hazırlıklar yapmalıdır.

  • Afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına da^hil etmeli ve böylelikle mevcut riskin artmasını önlemeli ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamalıdır.

  • Toplumun her kesiminin olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için gerekli bilgilerle donatılmasını sağlayacak eğitim programlarını uygulamalı ve yeterli personeli yetiştirmelidir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum