Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293275

Boşluk aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle doldurulabilir?

Dirençsizliği ortadan kaldıracak çalışmalar …. yapılması gerekli zarar azaltma çalışmalarının tümünü içerir.


Afet esnasında

Afet öncesinde

Afet sonrasında

Afet hazırlığında

Afetten bağımsız olarak


Yanıt Açıklaması:

Dirençsizliği ortadan kaldıracak çalışmalar ise afet öncesinde yapılması gerekli zarar azaltma çalışmalarının tümünü içerir. Buna göre “Zarar Azaltma”nın tanımı şu şekilde yapılabilir; tehlikelerin ve bunlara bağlı afetlerin olumsuz etkilerini önleyecek, azaltacak veya sınırlandıracak her türlü yapısal ve yapısal olmayan önlemleri içeren faaliyetler bütünüdür (UNISDR, 2009; Schmidt-Thomé, 2007; Heath, 2000; Döyen, 2012). Zarar Azaltma önlem ve yaklaşımları mühendislik teknikleri, politika, yasal yönetsel direktifler, mesleki uygulamalar, sosyal adalet ve afete dirençli inşa süreçlerinden güçlendirilmiş çevresel politikalara ve toplumsal farkındalığa kadar uzanan çok geniş kapsamlı önlemleri içermektedir (UNISDR, 2009; Disaster Terminology). Cevap B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum