Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1184764

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması ve ortaya büyük kayıpların çıkmasının önüne geçilmesi için yapılması gereken çalışmaların bütününe verilen isim" şeklinde tanımlanmaktadır?


Afet önleme

Tehlike önleme

Zarar azaltma

Kayıpların önüne geçme

Risk azaltma


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma kavramı tanımlanırken genel olarak afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması ve ortaya büyük kayıpların çıkmasının önüne geçilmesi için yapılması gereken çalışmaların bütününe verilen isim olarak tanımlamak doğru olacaktır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum