Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293292

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarında gerekli olan ve zarar azaltma politika, strateji ve planlarının başarısını da doğrudan etkileyen kriterlerden biridir?


Yapı denetimi

Yapı inşası izni alma

Konuyla ilgili misyon ve vizyon oluşturma

Yapı yıkım izni alma

riskli yapıları belirleme


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma çalışmalarında uygulama süreci öncesi, sırası ve sonrasında gerekli olan bir takım kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu kriterler, kapasite oluşturma, katılımcıları belirleme, misyon ve vizyon oluşturma, değerlendirme ölçütleri oluşturma, koordinasyon, kaynak, paylaşım ve arşiv olarak belirtilebilir. Bu kriterler aynı zamanda zarar azaltma politika, strateji ve planlarının başarısını da doğrudan etkilemektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum