Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293353

Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı afetler grubunda yer almaz?


Tsunami

Endüstriyel yangınlar

Çığ

Kuraklık

Deprem


Yanıt Açıklaması:

Afetler kaynakları bakımından doğa ve insan kaynaklı olmak üzere iki grupta incelenebilir. Doğanın kendi davranışları sonucu ortaya çıkan doğa
kaynaklı afetler, deprem, tsunami, sel, çığ, kuraklık gibi afetlerdir. İnsanların doğayı olumsuz etkilemeleri sonucu ortaya çıkan insan kaynaklı afetler ise
orman yangınları, endüstriyel yangınlar, büyük trafik kazaları, büyük iş kazaları, kimyasal, biyolojik gibi kazalar olarak ortaya çıkan afetlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum