Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293364

  1. Toplumun yaşam alanları içerisinde tehlike yaratan unsurlar konusunda bilgilendirilmesi
  2. Toplumun risk azaltma çalışmalarına dahil edilmesi
  3. Bütün bireylerin bir STK'ya kayıtlı olmasının sağlanması
  4. Toplumun gerek yapısal gerekse yapısal olmayan tehlikeler hakkında eğitilerek bir bilinç ve farkındalık oluşturulması

Yukarıdakilerden hangileri toplum tabanlı afet yönetim sistemlerinde yapılması gerekenler arasında sayılabilir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

II, II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Toplum tabanlı afet yönetim sistemlerinde, toplumun yaşam alanları içerisinde tehlike yaratan unsurlar konusunda bilgilendirilmeleri, risk azaltma çalışmalarına dahil edilmeleri, gerek yapısal gerekse yapısal olmayan tehlikeler hakkında eğitilerek bir bilinç ve farkındalık oluşturulması gerekmektedir. Bütün bireylerin bir STK'ya kayıtlı olmasının sağlanması gibi bir gereklilik bulunmadığı için doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum