Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1211486

Aşağıdakilerden hangisi afet için söylenemez?


Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur

Boyutu sınırlıdır ve yerel imkanlarla üstesinden gelinebilir

Toplumun elindeki imkanlarla baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı durumlardır

Yaşantının tamamen durması ya da ciddi biçimde kesintiye uğramasıdır

Doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olabilmektedir


Yanıt Açıklaması:

Afet, toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay şeklinde tanımlanmaktadır. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Bir başka deyişle, afet, doğa ya da teknoloji kaynaklı tehlikenin insan faaliyetiyle olumsuz etkileşimi ile ortaya çıkan veya doğrudan insan eliyle, yönetimlerin ya da toplulukların siyasi, ekonomik, sosyal karar ve tercihleriyle meydana getirilen durumların (karmaşık acil durumlar) sonucunda; tehlikeye maruz kalan varlıkların baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı koşullarda; olağan yaşantının ve faaliyetlerin fiziksel, ekonomik, sosyal ve psikolojik bakımdan ağır kayıp ve zarara uğraması nedeniyle tamamen durması ya da ciddi biçimde kesintiye uğramasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum