Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293224

Zarar azaltma kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Mühendislik ve mimarlık alanlarında birlikte çalışılması sorunların çözümü için yeterlidir.Afette mahalle ölçeğinde çalışılmasını gerekli kılar.

Zarar azaltma aşaması afet meydana gelmeden önce başlayan aşamadır.

Bu aşamada hedeflenmesi gereken, yeniden afet öncesi koşulların oluşturulmasıdır.

Afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması için yapılması gereken çalışmaları ifade eder.


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma aşaması birçok farklı kurum ve kuruluş ile farklı disiplinlerin (mühendislik, mimarlık, sosyal bilimler, sağlık vb.) belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Zarar azaltma aşaması afet meydana geldikten sonra tespit edilen toplumun zayıf ve dirençsiz noktalarının onarılması aşamasında başlar ve bir sonraki afet olayına kadar devam eder. Afet tehlike ve riskleri karşısında önlemler alınması çalışmalarının bütününü içeren zarar azaltma aşamasında, ülke ve bölge ölçeğinden kent, mahalle ve tek yapı ölçeğine kadar farklı bir çok ölçekte çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir. Doğru cevap E'dir.

 

Yorumlar
  • 0 Yorum